Project 4

In de zomer 2015 werd de start gegeven van allerlei werken. We begonnen met een hoogte meting van het terrein en aan de hand van dat plan werden zones ingedeeld.

De beken werden geruimd om de afwatering te bevorderen, het vele takhout werd door een bosfrees vermaald en ondergewerkt.

Tot 2020-2021 zullen zones aangepakt worden en beplant worden met eik, linde en zwarte els.  

Onderstaande foto’s geven een impressie van de werken.